پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2719)

1-8-1-3 رضایتمندی91-8-1-4 اعتماد91-8-1-5 تعهد101-8-1-6 کیفیت ادراک شده101-8-1-7 تبلیغات زبانی101-8-2 تعریف عملیاتی11فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش132-1 مقدمه142-2 نام ونشان تجاری162-3 انواع نام و نشان تجاری172-4 طراحی نام و نشان تجاری182-5 ساخت نام تجاری192-6 ابعاد نام ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2718)

2-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد:342-12-2-حساب های وابستگان؛352-12-3-حسابهای دسته جمعی؛352-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛362-12-5- حواله های بانکی وغیره؛36 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ijcse-v3n3p0-en-005-1

بررسي چگالش پودر نانوكامپوزيت SiC-B4C حاصل از سنتز خود احتراقي فعال شده مكانيكي (MASHS) با استفاده از روش سينتر جرقه پلاسما (SPS) حامد روغني ممقاني، سيدعلي طيبي فرد1، اصغر كاظمزاده1، ليلا نيكزاد پژوهشگاه مواد و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ijcse-v3n3p0-en-003-1

بررسي خواص الكتريكي و شيميايي ميناي ويژه مقاومت سيم پيچي شده نيكل-كروم مهدي محسني، عليرضا ميرحبيبي دانشكده مهندسي مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت ايران ar_mirhabibi@iust.ac.ir چكيده: در پژوهش حاضر خواص الكتريكي و شيميايي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

ijcse-v3n3p0-en-1

مطالعه سينتيك و ترموديناميك حذف يون فلورايد از محلول هاي آبي با استفاده از هيدروكسي آپاتيت نانوساختار اسماعيل صلاحي، ايمان مباشرپور، فاطمه عسجدي پژوهشكده سراميك، پژوهشگاه مواد و انرژي esmaeil.salahi@outlook.com 4191000 جلد 3 شماره ي ادامه مطلب…

By 92, ago